အရေးပေါ်အထောက်အပံ့

အရေးပေါ်အထောက်အပံ့ဆိုသည်မှာ ဘေးဒုက္ခကြုံတွေ့နေရသော ဒေသရှိ လူထုကိုယ်တိုင် ထိုအခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် အားပေးကူညီခြင်း ဖြစ်ပါသည်။