အလုပ်အကိုင်များ

အလုပ်အကိုင်များ

အလုပ်အကိုင်များ ဇူလိုင် 13, 2018

ပေါင်းကူးမှ အထက်ဖော်ပြပါ အလုပ်နေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူနေပါသည်။ လျှောက်ထားလိုသူများအနေဖြင့် သက်ဆိုင်ရာ အလုပ်လျှောက်လွှာများကို Download ယူ၍ လျှောက်ထားနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါသည်။