ဘာသာပြန် စကားပြောစက် အငှားဝန်ဆောင်မှု

ပေါင်းကူးတွင် ဘာသာပြန် စကားပြောစက်များကို အငှားဝန်ဆောင်မှု ပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဘာသာပြန် စကားပြောစက်များအား ငှားယူလိုပါက tzmin@paungkumyanamr.org ကို ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။