သတင်းအချက်အလက်များ

သာတူညီမျှရှိမှု Equity ကို မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမည်နည်း

သာတူညီမျှရှိမှု Equity ကို မည်သို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုမည်နည်း ဧပြီ 23, 2019

အရှင်းဆုံးဆိုရသော် သာတူညီမျှရှိမှုသည် တရားမျှတခြင်း၊ တော်တည့် ဖြောင့်မတ်ခြင်းဟုသာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရပေမည်။ အခွင့်အရေးများနှင့် အရင်းအမြစ်များရှိရာသို့ ချဉ်းကပ်နိုင်ကြသည့် နေရာတွင် သာသူက သာပြီး နာသူက နာနေသည့် အဖြစ်မျိုးကို မိမိတို့က မလိုလားပေ။ အခွင့်အရေးများနှင့် အရင်းအမြစ်များဟု ဆိုကြရာတွင်လည်း ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ တရားဥပဒေ၏ အကာအကွယ်ပေးခံရမှု၊ ရေနှင့် စွမ်းအင်အစရှိသည့် သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို ရယူနိုင်မှု နှင့် အဆုံးအဖြတ်များချမှတ်သည့် စနစ်များနှင့် လက်လှမ်းမီမှု အစရှိသည်တို့ကို ဆိုလိုသည်။
 

မိမိတို့အနေဖြင့် ထိုသာတူညီမျှမှုမျိုးကို မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး အကြားအလပ်မရှိ တရားမျှတစွာ ရရှိစေလိုသည်။ သို့ဖြစ်ရာ မည်သူတို့က ထိုအရင်းအမြစ်များကို လွယ်ကူစွာ ရရှိသုံးစွဲနေနိုင်သော အခြေအနေတွင်ရှိပြီး မည်သူတို့က ထိုအရင်းအမြစ်များထံသို့ လုံးလုံးမကပ်နိုင် သို့မဟုတ် များစွာသော အကန့်အသတ်ဖြင့်သာ ရယူသုံးစွဲနိုင်သော အခြေအနေတွင်ရှိသည်ကို ဦးစွာ နားလည်ရပေမည်။
 ပုံတွင် လက်ဝဲဘက်တွင် ရှိနေသူတစ်ယောက် ခူးဆွတ်နိုင်သော သစ်သီးအရေအတွက်အတိုင်း လက်ယာဘက်တွင်ရပ်နေသူများ ရရှိနိုင်စေရန်မှာ ထိုသူတို့အား အကူအညီပေးရန် ပို၍လိုအပ်နေကြောင်းကို တွေ့ရပါသည်။

အကယ်၍ ထိုလူသုံးဦးကိုသာ တစ်ပုံစံတည်း မခြားနားသော အကူအညီပေးလျှင်မူ ယခုပုံစံအတိုင်း မညီမျှမှုဖြစ်လာသည်ကို တွေ့ကြရပေမည်။ ညာဘက်တွင် ရပ်နေသောသူသည် သစ်သီးကို ခူးဆွတ်နိုင်ရန် ဘယ်ဘက်က လူထက်ပို၍ အခက်ကြုံမြဲကြုံနေဦးမည် ဖြစ်သည်။

ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်နှင့် အခြားသော အခြေခံပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုများကို ထိုသစ်သီးများနေရာတွင် ထားပြီး စဉ်းစားကြည့်သောအခါတွင်လည်း သာနာ ညီမျှခြင်း၏ သဘောမှာ ထိုအတိုင်းပင် ဖြစ်သည်ကို တွေ့ရသည်။ အချို့သော သူများအတွက် လွယ်လွယ်ကူကူ ရနိုင်သည့်အရာများမှာ အချို့သောသူများအတွက် ခက်ခဲနေကြသည်။

ပေါင်းကူး — ကွဲပြားမှုများကို ဆက်စပ်ခြင်း (Bridging Divides) မှ ထုတ်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။